21 April 2018
Velkommen til Lægehuset Hedehusene

Ansatte læger

 

 

 

Vi har altid andre læger end Mette Holm Andersen og Anne-Mette Norgreen ansat i klinikken. Vi har løbende nye uddannelseslæger, og vi er godkendt til at have op til 2 uddannelseslæger ad gangen.
De er alle færdiguddannede læger, og har hospitals erfaring før de kommer til os. Neden for kan Du læse lidt om de enkelte læger og allernederst om hvad de forskellige stillingsbetegnelser indebærer.
 
Katrine Ørum skal være hos os i perioden 1.4.18 og 6 mdr. frem. Katrine er nyuddannet læge og ved allerede nu at hun skal være praktiserende læge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thea Haukrog Albert er ansat i klinikken fra 1.3.2018- og 12 mdr. frem som den sidste del af hendes speciallægeuddannelse. Thea har været læge i en årerække og arbejdet i flere forskellige klinikker. Senest har hun arbejdet i nogle år i Lægehuset i Stenløse.
Når Thea er færdig hos os, er hun klar til at nedsætte sig som praktiserende læge.
 
 
 
 
 
Christine Bruun er ansat fra  1.4.2017 og frem.   
Fra oktober 2017 og de kommende 3 år er Christine her i klinikken 1 dag pr. måned
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lise Ankjær Carlsen
 
 
 
Lise Ankjær Carlsen har været tilknyttet klinikken side 1.10.2014 og er nu tilbage hos os i sit sidste halve år.Lise er her frem til udgangen af marts 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De læger Du kan møde her i klinikken har vidt forskellig baggrund, alt afhængig af hvilken stilling de er ansat i. De er alle færdig uddannede læger, og har arbejdet på sygehusene før de kommer ud til os.
Klinikken har siden 2003 deltaget i videreuddannelsen af yngre læger, og vi fungerer således som en uddannelsespraksis. Vi vægter et højt fagligt niveau og afholder fælles undervisning her i klinikken hver anden uge, hvor vi skiftes til at stå for undervisningen.
Alle uddannelseslægernes patientkontakter gennemgås dagligt af Mette og Anne-Mette. Ligesom specielle problematikker /sygdomme tages op på fælles konference ved behov.

Basislæge: Har arbejdet 6 mdr på en hospitalsafdeling, skal være her i klinikken i 6 mdr.dvs. Det er som oftest forholdsvis nyuddannede læger.

 

Introduktionslæge: er færdig med turnus og er ansat i en 6 mdrs. stilling for at afklare om de vil fortsætte videre mod at blive praktiserende læge


Bloklæge, fase 1-3: Har besluttet sig for at blive praktiserende læge og er ansat i en stilling der består af 3 faser:
Fase 1: først 6 mdr i praksis, efterulgt af fase 2 hvor de opholder sig 2½ år på forskellige hospitalsafdelinger med én-to månedlige returdage til almen praksis, fase 2 slutter med 6 måneder i den samme praksis. Endelig fase 3 som er af 1 års varighed i en ny praksis.
Bloklægerne har oftest en bred erfaring også fra supplerende ansættelser i udlandet.


Ud over det praktiske arbejde i almen praksis og på hospitalsafdelingene deltager de i den teoretiske speciallægeuddannelse på Københavns Universitet.

Efter disse år og bestået teoretisk uddannelse bliver man så speciallæge i almen medicin, og har dermed lov til at købe en praksis og nedsætte sig som praktiserende læge.