22 Juli 2018
Velkommen til Lægehuset Hedehusene

Hvornår skal jeg komme til kontrol?

Generelt om kontrol hyppighed

For at gøre det lettere for dig følger her en liste over forskellige sygdomme og kontrol-hyppigheden


Sukkersyge: 4 gange årligt. Til alle kontrollerne tager vi blodprøver 1-2 uger før kontroltiden.Vores sygeplejerske varetager sukkersyge kontrollerne. Lægerne medinddrages hvis sukkersygen ikke er velkontrolleret.


Forhøjet blodtryk: 2-4 gange årligt, ligeledes kontroller hos sygeplejersken. Er blodtrykket ikke velbehandlet, konfereres med lægerne


Astma og rygerlunger: lungefunktionsundersøgelse tilbydes én gang årligt


Osteoporose/knogleskørhed: hvert 2.-3. år, samt efter aftale


Graviditet: 8-10 uge,samt 24. og 32.uge


Børneundersøgelser v/ lægerne: 5 uger, 5 mdr, 1+2+3+4+5 år, samt vaccination v/ sygeplejersken ved 3 mdr og 15 mdr. Vi afsætter 30 min. til børneundersøgelserne, 15 min til vaccinationerne.


Celleprøve for livmoderhalskræft: minimum hvert 3.år fra 23 års alderen og resten af livet


Livsstilscheck/ 10.000 km. eftersyn: Tilbydes fra 40 års alderen, med nogle års interval.


Er Du ældre end 65 år? tilbyder / råder vi dig til én gang årligt at få undersøgt Dit blodtryk, få taget div. blodprøver og få foretaget et hjertecardiogram ( EKG)