21 April 2018
Velkommen til Lægehuset Hedehusene

Praktisk information om klinikken

Velkommen i Lægehuset
v/lægerne Anne-Mette Norgreen & Mette Holm Andersen
 
Konsultationer KUN efter forudgående aftale
HUSK at medbringe dit sundhedskort
 
Telefonkonsultation
Hver dag kl. 8-9 på tlf. 46563216
Telefonen er bemandet med læger og sygeplejerske
 
Akuttider samme dag
Aftales efter lægens/sygeplejerskens vurdering i morgentelefontiden kl. 8-9
 
Sygebesøg hos ældre, gangbesværede og plejehjems patienter
aftales efter lægens/sygeplejerskens vurdering i morgentelefontiden kl. 8-9
 
Tidsbestilling, receptfornyelse m.m.
Hver dag kl. 9-12,  samt kl.13-14 mandag og onsdag på tlf.: 46563216
Telefonen er bemandet med lægesekretær og/eller sygeplejerske
 
Aftenkonsultation
Onsdag kl. 15-17.30 er forbeholdt de patienter, 
som ikke har mulighed for at komme i dagtiden
 
Afbestilling af tid 
Venligst i så god tid som muligt, så tiden kan gives til en anden patient
 
Alle henvisninger foretages efter lægelig vurdering og ifbm personlig fremmøde, hvilket er et krav fra sygesikringen