ANSATTE LÆGER

Vi har løbende nye uddannelseslæger, og vi er godkendt til at have op til 2 uddannelseslæger ad gangen.

De er alle færdiguddannede læger, og har hospitals erfaring før de kommer til os. Neden for kan Du læse lidt om de enkelte læger og allernederst om hvad de forskellige stillingsbetegnelser indebærer.

 

 

Kirsten

 

Kirsten er uddannet læge og skal være tilknyttet vores klinik de kommede 3 år som et led i hendes videreuddannelse til praktiserende læge

 

Mikkel 

 

Mikkel er uddannet læge, og er ansat her i klinikken mhp at blive speciallæge i almen medicin. Han er ansat fra 1.9.2020 og skal være tilknyttet klinikken de kommende 3 år 

 

Niels 

Niels er læge, og er ansat hos os i en stilling på vej mod at blive praktiserende læge. Han vil være tilknyttet vores klinik de kommende 3 år

 

 

Rebekka

Rebekka er læge, og ansat hos os i  hendes KBU/ klinisk basis uddannelse- og er her i perioden 1.november 2023 til  30.april 2024

 

 

De læger Du kan møde her i klinikken har vidt forskellig baggrund, alt afhængig af hvilken stilling de er ansat i. De er alle færdig uddannede læger, og har arbejdet på sygehusene før de kommer ud til os.
Klinikken har siden 2003 deltaget i videreuddannelsen af yngre læger, og vi fungerer således som en uddannelsespraksis. Vi vægter et højt fagligt niveau og afholder fælles undervisning her i klinikken hver anden uge, hvor vi skiftes til at stå for undervisningen.
Alle uddannelseslægernes patientkontakter gennemgås dagligt af Mette og Anne-Mette. Ligesom specielle problematikker /sygdomme tages op på fælles konference ved behov.

Basislæge / klinisk basis uddannelse: Har arbejdet 6 mdr på en hospitalsafdeling, skal være her i klinikken i 6 mdr. Det er som oftest forholdsvis nyuddannede læger.

Introduktionslæge: er færdig med basis forløbet og er ansat i en 6 mdrs. stilling for at afklare om de vil fortsætte videre mod at blive praktiserende læge

Bloklæge, fase 1-3: Har besluttet sig for at blive praktiserende læge og er ansat i en stilling der består af 3 faser:
Fase 1: først 6 mdr i praksis, efterulgt af fase 2 hvor de opholder sig 2½ år på forskellige hospitalsafdelinger med én-to månedlige returdage til almen praksis, fase 2 slutter med 6 måneder i den samme praksis. Endelig fase 3 som er af 1 års varighed i en ny praksis.
Bloklægerne har oftest en bred erfaring også fra supplerende ansættelser i udlandet.


Ud over det praktiske arbejde i almen praksis og på hospitalsafdelingene deltager de i den teoretiske speciallægeuddannelse på Københavns Universitet.

Efter disse år og bestået teoretisk uddannelse bliver man så speciallæge i almen medicin, og har dermed lov til at købe en praksis og nedsætte sig som praktiserende læge.