PERSONALE

Stine

Bioanalytiker

Stine tager blodprøver og står for vores laboratorium. Stine passer de telefoniske henvendelser

Lise-Lotte

Konsultations-jordemoder

Lise-Lotte står for mange af klinikkens kontroller af gravide, ammevejledning, celleprøver, børneundersøgelser samt kronikerkontroller

Samana Awan

Samana har en baggrund som sygeplejerskestuderende og skifter til medicin studiet til sep.2022.

Hun hjælper os på telefonerne og til blodprøvertagning. Samana arbejder også som både poder og vaccinator.

Birgit

Konsultationssygeplejerske

Birgit står for klinikkens kontroller af kroniske sygdomme som kol og sukkersyge-samt alle tradiotionelle sygeplejerske opgaver i almen praksis