PERSONALE

Tina Olsen

Social og sundhedsassistent

Nete Rønn Jørgensen

Konsultationsysgeplejerske