VANEDANNENDE MEDICIN

 

 

 

 

 

 

 

Sundhedsstyrrelsen har pr. 1.7.2008 indskærpet reglerne for udskrivelse af al vanedannende medicin. Denne form for medicin skal fremover udskrives ved samtale med lægen.Vanedannende medicin kan fortsat ikke fornyes via email.

Vi indfører derfor følgende regler for flg. medicin typer:

Smertestillende medicin: fx.kodein, dolol, tramadol, morfin: Der laves individuelle aftaler afh. af hvilken sygdom, der er til grund for medicinforbruget.

Hvis du har kroniske smerter pga fx.kræft noterer vi dette på forsiden af din journal og du /hjemmeplejen kan således ringe uden for læge tid og få fornyet medicinen. Alle andre skal have en aftale med os om hvordan medicinen fornyes- dette vil oftest foregå ved en konsultation. Vi har focus på at udtappe dig af dit forbrug
For at undgå at dit medicin forbrug øges unødigt, fornyer vi ikke medicinen før tid.

Sovemedicin og beroligende medicin: kan kun fornyes ved lægesamtale, dvs du skal have en tid heroppe og tale med en af lægerne. Hvis der er en god grund til at du skal have medicin af denne type, kan lægerne notere dette på forsiden af journalen, og dermed godkende fremtidige udskrivelser uden læge samtale. Det vil typisk gælde for patienter med psykiatriske lidelser. Er der tale om misbrug vil der blive planlagt udtrapning af medicinen, enten her i klinikken eller i åben rådgivning.
Vi fornyer heller ikke sove og beroligende medicin før tid.
Eksempler på sove og beroligende medicin: alopam,bromam,diazepam,nimadorm, nitrazepam,stesolid, imovane, stilnoct...

Sundhedsstyrrelsen anbefaler en maximal behandlingsvarighed for sove og beroligende medicin på 14 dage.

I forbindelse med sundhedsstyrrelsens indskærpen af reglerne for udskrivelse af vanedannende medicin, er der kommet nye regler vedr.kørekort.
Hvis du skal have fornyet dit kørekort/generhverve eller nyerhverve det, kan du kun få det for 1 år ad gangen, hvis du får vanedannende medicin.Du kan risikere at skulle op til en orienterende køreprøve.
Beroligende og smertestillende medicin påvirker din koncentrationsevne, og sidestilles med promille kørsel
Én beroligende tablet svarer til 2-3 genstande alkohol.

Læs mere om udtrapning af vanedannede medicin på
Aftrapning
Sundhedsstyrrelsens vejledning vedr.vanedannende medicin

AN,aug 2008