BØRNEUNDERSØGELSER & VACCINATIONER


Det danske børnevaccinationsprogram og undersøgelsesprogram er opbygget som ses nedenfor:

Ved fødslen undersøges barnet af en jordemor og hvis der findes noget unormalt undersøges barnet af en børnelæge. Når barnet udskrives foregår de kommende børneundersøgelser hos egen læge. Fra efteråret 2009 udgår 1 uges undersøgelsen af de nyfødte

5 uger: Undersøgelse ved læge.

3 mdr: Vaccination ved sygeplejerske.( Difteri,tetanus, kighoste,polio, hib infection samt pneumokok sygdom)

5 mdr: Undersøgelse ved læge samt vaccination. ( samme vaccination som v. 3 mdr)

12 mdr: Undersøgelse ved læge samt vaccination.( samme vaccination som ved 3 mdr)

15 mdr: Vaccination ved sygeplejerske.( MFR: Mæslinge,Fåresyge og Røde hunde)

2 år: Undersøgelse ved læge.

3 år: Undersøgelse ved læge.

4 år: Undersøgelse ved læge samt vaccination.( MFR)

5 år: Undersøgelse ved læge samt vaccination. (Difteri,tenatus, kighoste og polio revaccination)

12år: Vaccination ved sygeplejerske( overgangs ordning), MFR
Fra 1.1.2009 indføres tilbud om vaccination mod livmoderhalskræft. 3 vaccinationer ved 12 års alderen.

Formålet med undersøgelserne er at sikre at dit barn vokser og udvikler sig, som det skal. På landsplan er det opgjort at der ved hver 7.ende børneundersøgelse findes sygdomme, som barnet skal videre henvises for.
Vi har focus på såvel fysisk tilvækst, og trivsel, som social udvikling.
Ved 4 og 5 års undersøgelserne focuserer vi især på syn og soc.udvikling, modenhed og om barnet udvikler sig så det er klart til at starte i børnehaveklasse.
Vi afsætter 30 min. til børneundersøgelserne, og foretager ikke børneundersøgelser i vores aftenkonsultation.

Husk at medbringe vaccinationskort og "barnets bog".
Vaccinationskort udleveres herfra ved 3 mdrs. vaccinationen.

Almindelig forkølelse uden feber giver ikke grund til at udskyde vaccinationen.

Vi oplever af og til at børnene bliver syge af vaccinationerne, men hvis det sker, er det i form af feber og almen utilpashed i umiddelbar tilknytning til vaccinationstidspunktet. Tilstande der kan afhjælpes med lidt børne panodil. Specifikt for MFR vaccinationen gælder at der ikke er nogen reaktion v. vaccinationstidspunktet, men at der ca 10 dage efter vaccinationen kan opstå feber.

 

Det danske børnevaccinationsprogram er et tilbud til alle børn om gratis vaccination mod 9 infektionssygdomme:

1. Difteri, der bl.a. kan give alvorlig og livstruende halsbetændelse.

2. Stivkrampe (tetanus), der kan fås efter sårinfektion.

3. Kighoste (pertussis), der kan være alvorlig især hos helt små børn.

4. Polio, der kan medføre blivende lammelser.

5. Hib-infektion (Hæmophilus influenzae type b), der kan medføre meningitis (hjernehindebetændelse) eller  strubelågsbetændelse.

6. Pneumokoksygdom (forårsaget af visse pneumokoktyper), der kan medføre blodforgiftning og meningitis

7. Mæslinger (morbilli), der giver høj feber, hoste, forkølelse, øjenirritation og udslæt samt risiko for alvorlige komplikationer, fx lunge- eller hjernebetændelse.

8. Fåresyge (parotitis epidemica), der giver hævede spytkirtler og let feber og kan medføre meningitis (hjernehindebetændelse) eller testikelbetændelse samt varige mén.

9. Røde hunde (rubella), der giver let feber, hævede kirtler og udslæt. Smitte af gravide inden for de første 3 mdr. af graviditeten kan medføre abort eller fosterskader.
  

www.ssi.dk

AN,maj 2008

 

Tilbage til oversigten