HVORNÅR SKAL JEG KOMME TIL KONTROL


Generelt om kontrol hyppighed

For at gøre det lettere for dig følger her en liste over forskellige sygdomme og kontrol-hyppigheden


Sukkersyge: 4 gange årligt. Til alle kontrollerne tager vi blodprøver 1-2 uger før kontroltiden.Vores sygeplejerske varetager sukkersyge kontrollerne. Lægerne medinddrages hvis sukkersygen ikke er velkontrolleret.


Forhøjet blodtryk: 2-4 gange årligt, ligeledes kontroller hos sygeplejersken. Er blodtrykket ikke velbehandlet, konfereres med lægerne


Astma og rygerlunger: lungefunktionsundersøgelse tilbydes én gang årligt


Osteoporose/knogleskørhed: hvert 2.-3. år, samt efter aftale


Graviditet: 8-10 uge,samt 24. og 32.uge


Børneundersøgelser v/ lægerne: 5 uger, 5 mdr, 1+2+3+4+5 år, samt vaccination v/ sygeplejersken ved 3 mdr og 15 mdr. Vi afsætter 30 min. til børneundersøgelserne, 15 min til vaccinationerne.


Celleprøve for livmoderhalskræft: minimum hvert 3.år fra 23 års alderen og resten af livet


Livsstilscheck/ 10.000 km. eftersyn: Tilbydes fra 40 års alderen, med nogle års interval.


Er Du ældre end 65 år? tilbyder / råder vi dig til én gang årligt at få undersøgt Dit blodtryk, få taget div. blodprøver og få foretaget et hjertecardiogram ( EKG)

 

Tilbage til oversigten