DOUBLETEST & NAKKEFOLDSSCANNING


På vores hospitaler i nærheden, dvs Glostrup, Roskilde og Hvidovre kan du få foretage en doubletest. Det er en test i to trin: dels en blodprøve dels en nakkefoldsscanning. Disse to ting sammen giver en risikovurdering mht om barnet har downs syndrom/mongolisme eller ej. Prøverne giver ikke et Ja eller Nej, men udregner en procent sats for, hvor stor en risiko der er for, at det ventede barn har Downs syndrom. Vurderes risikoen for at være høj, vil du blive tilbudt yderligere undersøgelser, dvs moderkage biopsi eller fostervandsprøve.

Undersøgelsen foretages i perioden 11.- 13. uge. Du skal bestille tiden selv.


Du kan læse mere om Double-testen og om hvordan det foregår, lige som du kan bestille tid til undersøgelserne på følgende hjemmesider:

www.nakkefold-roskilde.dk

www.nakkefold-herlev.dk

www.nakkefold-hvidovre.dk

AN,maj 2008

 

Tilbage til oversigten