BØRNESÅR / IMPETIGO


Børnesår eller Impetigo skyldes en betændelse i huden med stafylokokker. Stafylokokkerne er meget smitsomme og smitter ved direkte kontakt. Børn smitter hinanden, når de leger sammen. Sygdommen optræder derfor hyppigt som en epidemi, dvs. mange børn har børnesår på samme tid.

Bakterierne kommer ind under huden gennem små rifter. Børnesår ses derfor særligt hyppigt hos børn med rifter i huden som f.eks. insektstik, fnat, skoldkopper og børneeksem.

Børnesår begynder som en lille rød kløende plet, der hurtigt udvikler sig til en gruppe af små blærer. Når blærerne sprænger, opstår der et væskende sår. Senere dækkes såret af mørke ravgule skorper. Børnesår spreder sig ofte til andre dele af huden, fordi barnet kradser sig.

Børnesår kan sidde overalt på huden, men er hyppigst i ansigtet især omkring næse og mund, i hårbunden og på hænderne.

Behandling:
Hvis barnet kun har ganske få børnesår, kan der anvendes en salve med antibiotika, som er på recept( Fucidin). Salven smøres på såret - efter at skorpen er fjernet. Er der flere børnesår, kan det blive nødvendigt at give antibiotika som mikstur eller tabletter.

Omhyggelig hygiejne omfattende håndvask, nedklipning af negle, skift og omhyggelig rengøring af klæder og sengetøj er nødvendigt for at få udryddet bakterierne og forebygget at der kommer et hurtigt tilbage fald.Barnet skal have sit eget håndklæde, som ingen andre i familien bruger. Håndklædet skal lægges til vask hver dag, og et nyt tages i brug.

Dit barn må ikke komme i institution før børnesårene er væk.

 

Tilbage til oversigten