MEDICIN MISBRUG


Det er vores helt klare holdning her i klinikken, at vi ikke ønsker at bidrage til at skabe flere mennesker, der er dybt afhængige af medicin.
Vi udskriver derfor kun sjældent benzodiazepiner, dvs beroligende medicin, ligesom sovemedicin og stærkt smertestillende medicin.

Er du ny patient her i klinikken, eller overvejer du at skifte hertil, og du har et stort forbrug af sove-og beroligende medicin- så snak med os før du skifter hertil.
Du kan ikke gå ud fra at vi bare fortsætter med at udskrive den medicin du bruger i uændret omfang.

Har du et blandingsmisbrug incl forbrug af hash, amfetamin, kokain,heroin osv- kan vi sagtens være læge for dig, mht kropslig sygdom, men alt omkring dit misbrug foregår i Regionens misbrugsinstitutioner, og vi supplerer ikke dit forbrug herfra.


Har du udviklet et misbrug, vil du blive tilbudt en udtrapningsplan, enten her i huset eller på fx. regionens forskellige misbrugs institutioner.


På nedenstående link kan du læse mere om ned- og udtrapning af benzodiazepiner samt om de utallige følger af et medicinmisbrug såvel fysiske, psykiske sociale mm.
www.benzoinfo.dk/nedtrapning/

 

Tilbage til oversigten